Executives

Als executive is voortdurende ontwikkeling van leiderschap cruciaal om dilemma’s, complexiteit en verantwoordelijkheid succesvol te hanteren.

Vanwege een relatief eenzame positie in de organisatie kan een klankbord
wenselijk zijn.

Ik ben zowel een vertrouwelijk gesprekspartner met wie je vrij van gedachten wisselt, als een raaf op de schouder die kritisch meedenkt.

We onderzoeken met elkaar wat aan de orde is in de samenhang van de eigen ontwikkeling en de vraagstukken van de organisatie zodat nieuwe perspectieven kunnen ontstaan.