Informatie

Coaching is altijd maatwerk.
Meestal volstaan enkele gesprekken.

Tarieven per uur
 
Bedrijven en organisaties € 150,- excl. btw
ZP-ers € 120,- excl. btw  *
Particulieren €   90,- incl.  btw  *
Executives op aanvraag
Contant of met pin te voldoen tijdens consult. 


Afspraak annuleren
Tot 48 uur (2 werkdagen) van tevoren kan kosteloos worden afgezegd.
Bij afzegging tussen 24 en 48 uur (2 werkdagen) wordt 50% in rekening gebracht; korter dan 24 uur (1 werkdag) 100%.

Vergoedingen
Meestal wordt het traject in opdracht van de werkgever gevolgd.
Kosten voor coaching zijn aftrekbaar van de Belastingen onder scholings-en opleidingskosten; meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Op locatie
Bij coaching op een andere locatie worden de bijkomende kosten van de accommodatie in rekening gebracht, plus de helft van de reistijd volgens uurtarief.

Op alle offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van De Witte Coaching, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar van toepassing.
Download hier een exemplaar.